„Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do Programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi.

W tegorocznej edycji zostały wprowadzone zmiany. Inicjatywa została przekształcona w jeden z programów dla naukowców, jednak jego cel wciąż jest taki sam - to wyraz solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i wsparcie represjonowanych naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

Uprawnieni wnioskodawcy:

Z wnioskami o finansowanie mogą wystąpić podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

Wymagania dotyczące Naukowca:

 • Jest obywatelem Białorusi
 • Posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)
 • Ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych
 • Przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

WAŻNE!

Wnioski nie będą mogły dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

Jakie dokumenty będą niezbędne by złożyć wniosek?

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek podpisane przez przedstawiciela prawnego Ośródka goszczącego.
 2. Życiorys Naukowca.
 3. Opis planowanych do realizacji badań naukowych i aktywności zawodowej w Ośrodku goszczącym.

Terminy:

Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, do dnia 30 listopada 2021 r., do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, lub do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są tutaj

Centrum Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 5458 lub 81 537 54 98
cwm@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  5 listopada 2021