„Poranek z Innowacją” - UMCS dla przedsiębiorców

„Poranek z Innowacją” to nowy cykl spotkań naukowców z przedsiębiorcami organizowany przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Głównym celem inicjatywy jest zawiązanie bliższej współpracy na linii nauka-biznes poprzez kameralne spotkania i rozmowy B2B. Moderatorem spotkań i stałym wsparciem będą pracownicy Centrum Innowacji.

W styczniu 2015 r. planujemy spotkania z przedsiębiorcami branż: metalowej, spożywczej, biotechnologicznej oraz IT.

Pracownicy zainteresowani zaprezentowaniem wyników swoich badań przedsiębiorcom proszeni są o przesyłanie e-mailem tematów stanowiących pole do współpracy do dn. 22 grudnia br.

Koordynacją działań zajmuje się Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Organizator spotkań:
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2015