Wyniki konkursu Uniwersalia 2.1

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów konkursu Uniwersalia 2.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Z przyjemnością informujemy, że do finansowania został skierowany wniosek dr Doroty Litwin-Lewandowskiej z Wydziału Politologii. Tytuł nagrodzonego projektu to: „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)”. Kwota dofinansowania: 86 531 zł.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 36 wniosków. Finansowanie przyznano natomiast 13 najlepszym projektom na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków w otwartych konkursach:

  • MAESTRO 10 – dla doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
  • HARMONIA 10 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
  • SONATA BIS 8 – na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.
  • MINIATURA 2 – na pojedyncze działania naukowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    19 lipca 2018