Wizyta studyjna przedstawicieli UMCS na Uniwersytecie Bifröst w Islandii

W dniach 4-9 września 2016 r. pięciu pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie weźmie udział w wizycie studyjnej na islandzkim Uniwersytecie Bifröst.

UMCS reprezentować będą przedstawiciele trzech jednostek organizacyjnych, a mianowicie: Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii.

Wizyta ma na celu podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów między instytucjami. Uniwersytet Bifröst, chociaż mniejszy od UMCS, podziela te same wartości, a mały rozmiar umożliwia mu pełnienie roli prototypowni innowacyjnych rozwiązań, które następnie można adaptować i testować w Lublinie. 

Podczas wizyty zespoły robocze pracować będą m.in. nad wspólnymi propozycjami do konkursu Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ na temat: społecznej odpowiedzialności uniwersytetu oraz nauczania na odległość. W planach jest również podpisanie umowy o współpracy między uczelniami.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wyłączna odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    2 września 2016