Trwa nabór do kolejnych edycji konkursów NCN

Uprzejmie informujemy o trwających naborach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na realizację projektów z zakresu badań podstawowych zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS.

OPUS 24 - Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej planujących realizację badań w ramach projektów trwających od 12 – 48 miesięcy. Wnioskodawcy mogą zaplanować badania, które będą prowadzone przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także badania realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

SONATA 18 - Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Badania mogą być realizowane w okresie od 1 do 3 lat i mogą być w nie zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

PRELUDIUM BIS - Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania w wyżej wymienionych konkursach do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach wybranego konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Obsługą wniosków w konkursach zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2022