Stypendia START 2022 - nabór wniosków

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o otworzeniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej naboru wniosków w Programie START (edycja 2022).

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Konkurs jest skierowany do wybitnych młodych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później). Kandydaci muszą mieć status doktoranta lub stopień naukowy doktora oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku onlineNabór wniosków do START 2022 potrwa do 22 listopada 2021 r.

Uwaga: stypendium można otrzymac tylko raz.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu i Instrukcji przygotowania wniosku, które dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pomocy przy przygotowaniu wniosku w Programie START udzielają również pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych.

__________________________________________

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 51 22, 537 51 16, 537 57 82

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    24 września 2021