Spotkanie z laureatami II edycji programu Minigranty UMCS

Miło nam poinformować, że pięcioro pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami II edycji programu Minigranty UMCS. 3 marca 2022 r. w Sali Senatu UMCS odbyło się uroczyste spotkanie z wyróżnionymi osobami.

Podczas wydarzenia gratulacje laureatom złożyli Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Wiesław I. Gruszecki.

Zwycięzcami II edycji programu Minigranty UMCS zostali:

 • dr Łukasz Kański z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
 • dr Paweł Kłos z Instytutu Nauk Prawnych,
 • dr  Mateusz Pieróg z Instytutu Nauk Biologicznych,
 • mgr Filip Postępski z Instytutu Informatyki,
 • dr Marzena Świstak z Instytutu Nauk Prawych.

Naukowcy uczestniczyli w wydarzeniu zarówno stacjonarnie, jak i w formie online.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie pomysłów i projektów przedstawionych w ramach II edycji programu Minigranty UMCS.

Do programu Minigranty UMCS mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. Program adresowany jest preferencyjne do młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym - którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych. W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20 000 zł na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Zdjęcia: Bartosz Proll

  Aktualności

  Autor
  Anna Galant
  Data dodania
  4 marca 2022