Laureat stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o sukcesie pracownika naszej uczelni, który uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Laureatem stypendium została dr Magdalena Kończak, pracownik Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec, który w swojej dotychczasowej karierze wykazał się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Okres pobierania stypendium wynosi maksymalnie 3 lata.

Serdecznie gratulujemy!

 

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič – tel.: 81 537 57 82
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – tel.: 81 537 51 16

    Aktualności