Konkursy na projekty badawcze krajowe

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych przypomina, że Narodowe Centrum Nauki realizuje nabór wniosków w konkursach na projekty badawcze.

 • MAESTRO 10 – dla doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
 • HARMONIA 10 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
 • SONATA BIS 8 – na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.

Nabór wniosków w ww. konkursach  będzie prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Do 31 grudnia 2018 r. trwa również nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 – na pojedyncze działania naukowe.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało zaś informację o naborze wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 • Uniwersalia 2.1 – na finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno osiągnięcia dawne, jak i nowe, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego;
 • Uniwersalia 2.2 – na finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne, łącznie z przekładem na język polski, najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej;
 • Dziedzictwo narodowe - na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na drugą połowę września, zakończenie z końcem października.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
Rektorat, Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Rektorat, Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  10 września 2018