Finansowanie badań naukowych - sukcesy pracowników UMCS

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o sukcesach pracowników UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach 4 edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Miniatura zostało kolejnych 4 naukowców naszej uczelni, w tym:

Dr Dawid Stefaniuk z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modelujących procesy hemostazy” – wartość dofinansowania: 49 999,00 PLN;

Dr Agnieszka Ziętek z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt. „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny” – wartość uzyskanego dofinansowania: 15 314,00 PLN;

Dr Karol Kowalczyk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z projektem pt. „Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020” – wartość uzyskanego dofinansowania: 5 225,00 PLN;

Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik z Instytutu Nauk o Ziemii i Środowisku z projektem pt. „Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznych” – wartość uzyskanego dofinansowania: 7 953,00 PLN.

Informacje o wynikach konkursu wraz z pełną listą zakwalifikowanych projektów znajdą Państwo pod adresem Wyniki NCN.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2020