Monografia pokonferencyjna - terminy

Szanowni Państwo,
ostatecznym terminem przesyłania artykułów do monografii pt. "Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” jest dzień 5 maja 2018 r., tj. sobota. Gotowe artykuły prosimy przesyłać na adres e-mailowy dra Pawała Szczęśniaka: pawel.szczesniak@umcs.pl

Przygotowując artykuł prosimy o uwzględnienie wymogów edytorskich i technicznych: LINK Do przesłanego tekstu prosimy o dołączenie krótkiego abstraktu  (descriptive abstractw języku polskim i angielskim.

Złożone przez uczestników referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Po ostatniej ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS ukazała się monografia "Podatki i opłaty samorządowe. Problemy dogmatyczne i orzecznicze". Zachęcamy do lektury!

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2018