3.X - zapisy na seminaria PM, 3 rok

Zapisy na seminaria dla studentów, którzy w roku ak. 2020/2021 będą na 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Produkcja medialna.

Studenci studiów stacjonarnych, I stopnia, kierunku Produkcja medialna, którzy w roku ak. 2020/2021 będą na 3 roku studiów, zobowiązani są do wyboru osoby prowadzącej seminarium. 

Zapisy na seminaria będą możliwe w terminie od dnia 3 października 2020 r. od godz. 10.00, do dnia 5 października 2020 r. do godz. 10.00.

Osoby prowadzące seminarium (limit 6 osób):

1. prof. Iwona Hofman
2. prof. Włodzimierz Mich
3. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS
4. prof. Ewa Maj
5. dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS
6. dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS
7. dr hab. Małgorzata Stępnik
8. dr hab. Jakub Nowak
9. dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
10. dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
11. dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
12. dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
13. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. UMCS
14. dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
15. dr hab. Anna Granat

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2020