Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap okręgowy 59. edycji rozstrzygnięty

W sobotę 20 stycznia 2018 r. na naszym Wydziale zostały zorganizowane zawody okręgowe 59. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pod tytułem Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja. Wydział Politologii UMCS jest współorganizatorem olimpiady w okręgu lubelskim.

W eliminacjach okręgowych wzięło udział 41 uczestników, reprezentujących 18 szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny. Zawody okręgowe składały się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W Komisji Okręgowej, oceniającej uczniów zasiadały dr Joanna Sanecka-Tyczyńska, dr Eleonora Kirwiel oraz dr Ewelina Podgajna. Pomocą organizacyjną służyła mgr Wioleta Sobiech.

W zawodach centralnych (III stopnia) w Warszawie w dniach 17-18 marca br., nasz region będzie reprezentowało 5 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach okręgowych.

Lista tegorocznych zwycięzców:
Paweł Bącal (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie)
Katarzyna Łukijaniuk, (I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej)
Łukasz Kopeć (IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie)
Ernest Multan (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie)
Jakub Dębicki (Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie)

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w zawodach centralnych.

Szczególne podziękowania kieruję do studentów Wydziału Politologii, którzy pomagali przy organizacji zawodów okręgowych. Byli to: Kamila Oktawia Piskorz, Roman Voloshyn, Liliia Liashychenko, Przemysław Pyrz, Mateusz Wałek, Bartosz Paluszek oraz Kleopatra Abu Kharouf.      

Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
Sekretarz Okręgowy Olimpiady

    Wydarzenia

    Data dodania
    25 stycznia 2018