Struktura i organy Koła

     Z A R Z Ą D      

   Prezes    
Weronika Balog

   Wiceprezes ds. organizacyjnych   
Kamil Barański

   Wiceprezes ds. naukowych   
Aleksandra Wojtas

   Sekretarz    
Agata Balicka

   Skarbnik   
Martyna Bałkowiec

   Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych   
Agata Wieczorek

   Członek Zarządu ds. wydawniczych   
Sylwia Kasperska

   Członek Zarządu ds. finansowych   
Aleksandra Budzowska

     O P I E K U N     
dr Paweł Szczęśniak