Struktura i organy Koła

     Z A R Z Ą D      

   Prezes    
Artur Pierzchała 

   Wiceprezes  
Agata Balicka

   Sekretarz    
Paulina Matynia

   Dyrektor kreatywny ds. rozwoju koła   
Jakub Wielgus

   Zespół redakcyjny   
Karolina Traczuk
Eliza Wiśniewska

     O P I E K U N     
dr Paweł Szczęśniak