Stategia rozwoju Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Przedstawiona poniżej Strategia dotyczyła okresu organizacji Wydziału do 30 września 2019. Strategia aktualna jest w trakcie opracowywania.