Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie informuje, że zawiesza działalność PKZP na okres wakacyjny, tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

W sierpniu br. wnioski nie będą przyjmowane. Osoby zainteresowane zapraszamy we wrześniu. Wnioski złożone do końca lipca zostaną rozpatrzone we wrześniu bieżącego roku.

Wszelką korespondencję skierowaną do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS należy składać wyłącznie w Kancelarii UMCS bezpośrednio lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Numer rachunku bankowego PKZP UMCS Lublin:
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

Nr tel.: 81 537 54 04
E-mail: pkzp@poczta.umcs.lublin.pl