Od 20 kwietnia 2018 r. biuro Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej UMCS z powodu remontu zostaje tymczasowo przeniesione do pok. 801 i 805 w budynku Rektoratu (VIII piętro).
 
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

 

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10-13
Ul. Sowińskiego 12, pok. 23
Tel. 81 537 54-04

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PKZP UMCS LUBLIN
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

ORGANY PKZP UMCS

  1. Walne Zebranie Członków PKZP UMCS w Lublinie
  2. Zarząd PKZP UMCS w Lublinie
  3. Komisja Rewizyjana