Zarząd PKZP przy UMCS zwrócił uwagę na fakt, że na koniec sierpnia 2020 roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne osobom fizycznym spadło do 0,50%. Oznacza to najniższy poziom w historii, a zarazem 21. spadkowy miesiąc z rzędu.  Duża część banków nie ma praktycznie jakiejkolwiek przestrzeni, aby dokonywać dalszych cięć. Dla przykładu - średnie oprocentowanie lokat w PKO BP i Citi Handlowym to 0,01%.[https://najlepszelokaty.pl/aktualna-sytuacja-na-rynku-lokat]

W konsekwencji powyższego Zarząd PKZP przy UMCS uznał za niezbędne wprowadzenie ograniczeń w wysokości wypłat przyznawanych zapomóg. 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS informuje Członków Kasy , że w związku z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2020 z dn. 11 marca 2020 r. dotyczącym ograniczenia bezpośrednich kontaktów, zgodnie z § 4. ust. 3 niniejszego zarządzenia, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UMCS prowadzi wyłącznie obsługę zdalną.

Wszelką korespondencję skierowaną do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS, tj. wnioski o pożyczki, zapomogi, zasiłki pogrzebowe i in., należy składać wyłącznie w Kancelarii UMCS bezpośrednio lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do odwołania. 

Numer rachunku bankowego PKZP UMCS Lublin:
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

Nr tel.: 81 537 54 04
E-mail: pkzp@poczta.umcs.lublin.pl