Wykład „Konflikt ludu Mapuche z państwem w Chile”

24.04.2019

W dniu 17 kwietnia 2019 r. odbył się na Wydziale Politologii UMCS wykład na temat uznania praw ludów tubylczych w Chile zorganizowany przez Koło Latynoamerykanistów UMCS pod patronatem czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales". Wykład w języku polskim na temat konfliktu ludu Mapuche z państwem w Chile wygłosił Luis Alberto Villablanca Álvarez, socjolog, działacz społeczny i oświatowy.
Fot. Sylwia Skotnicka