Współczesne Media 11: Przemoc w mediach

16.05.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Media 11. Przemoc w mediach”, odbyła się 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Politologii UMCS. Podczas konferencji badacze z ośrodków naukowych w Polsce i z zagranicy dyskutowali nad problemem obecności przemocy w rzeczywistości medialnej oraz jej wpływem na rzeczywistość pozamedialną. Zastanawiali się również nad związkiem przemocy z przemianami współczesnej kultury i rozwojem technologii komunikacyjnych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, dr. Krzysztofa Żuka.
Fot. Sylwia Skotnicka