Wizyta delegacji z Kazachstanu.

03.11.2016

W dniu 19 października br. Wydział Politologii UMCS odwiedziła delegacja Uniwersytetu NARXOZ w Ałma-Aty w Kazachstanie kierowana przez Profesora Adila Junussova, politologa, Dziekana Wydziału Prawa tej uczelni. Wydział ten prowadzi badania i proces dydaktyczny także o profilu politologicznym. Członkiem delegacji była dr Saltanat Yessetova. Delegacja została przyjęta przez Profesora Marka Pietrasia – prodziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej oraz Profesora Walentego Baluka dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS. Przedmiotem rozmów były ustalenia w zakresie współpracy naukowej i dydaktycznej. Delegacja Uniwersytetu NARXOZ przedłożyła propozycję umowy o współpracy z UMCS.