Wizyta delegacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na Tajwanie

20.10.2016

W dniach 10-14 października 2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Edukacji przebywała na Tajwanie delegacja Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w składzie: Rektor Prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Nauki Badań i Współpracy Międzynarodowej Prof. Radosław Dobrowolski, Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Politologii Prof. Marek Pietraś oraz dr hab. Agata Ziętek – stypendystka Taiwan Felowship. Bezpośrednim efektem wizyty było podpisanie dwóch porozumień o współpracy z Uniwersytetem Narodowym Sun Yat-sen (National Sun Yat-sen University (NSYSU) oraz z Uniwersytetem Narodowym Chengchi (National Chengchi University (NCCU, co stwarza warunki dla współpracy naukowej, realizowania wspólnych projektów badawczych oraz wymiany studentów. Fot: prof. dr bah. Radosław Dobrowolski