Wizyta Dagoberto Valdesa Hernandeza na Wydziale Politologii

23.10.2018

W dniu 22 października 2018 r. gościł na Wydziale Politologii kubański intelektualista, opozycjonista i działacz społeczny Dagoberto Valdés Hernández, a także dziennikarz, który walczy o szerzenie takich wartości jak: poszanowanie godności i praw każdego człowieka, solidarność, wolność i sprawiedliwość społeczna, promuje idee dialogu międzykulturowego. W swojej działalności intelektualnej odwołuje się do nauki Jana Pawła II, a także do historii Polski i polskiego doświadczenia pokojowego procesu transformacji. Organizatorem spotkania była redakacja czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” oraz Koło Latynoamerykanistów UMCS.