Warsztaty "Kampanie społeczne w obszarach ochrony przyrody i środowiska naturalnego"

05.10.2015

3. października br. na naszym wydziale odbyły się warsztaty "Kampanie społeczne w obszarach ochrony przyrody i środowiska naturalnego" skierowane do prowadzących zajęcia. Prowadzącym warsztaty był Jacek Bożek - założyciel i prezes Klubu Gaja. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu "Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej".
Fot. dr Kamil Fil