Uroczystość wręczenia nagród najlepszym pracownikom WPiD w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

21.05.2022

12.05.2022 - fot. Ihor Kolisnichenko