Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2020/2021

30.03.2022

Autor zdjęć: Ihor Kolisnichenko