Uroczysta Immatrykulacja Studentów I roku

07.10.2021

Zdjęcia: Artur Popławski