Szkoła Wyszehradzka na Wydziale Politologii UMCS

27.06.2019

29 maja br. zakończyła się pierwsza edycja Szkoły Wyszehradzkiej w Lublinie, projektu edukacyjno-szkoleniowego realizowanego w kwietniu i maju skierowanego do studentów i doktorantów lubelskich uczelni, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa energetycznego oraz prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie wzięło udział 55 osób głównie z UMCS i KUL. Zajęcia odbywały się na Wydziale Politologii. Organizatorem Szkoły Wyszehradzkiej był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, a partnerem Wydział Politologii Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Instytut Europy Środkowej, Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, ICRP w Budapeszcie. Opiekunem naukowym projektu był dr Łukasz Lewkowicz.
Fot. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie