Świat w polskich mediach - spotkanie z Pawłem Witoldem Reszką

02.06.2016

Redaktor Paweł W. Reszka, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” był 1 czerwca br. gościem naszego Wydziału w ramach cyklu spotkań „Świat w polskich mediach”. Tym razem spotkanie koncentrowało się wokół zagadnień pracy reporterskiej, dziennikarstwa śledczego i problematyki zawartej w książce "Chciwość. Jak oszukują wielkie firmy". Pomysłodawcą i organizatorem spotkań w ramach cyklu „Świat w polskich mediach” jest dr Bogdan Borowik z Zakładu Dziennikarstwa.
Fot. Sylwia Skotnicka