Spotkanie z Olgierdem Andruszczyszynem z Akademii Dyplomatycznej MSZ

16.11.2023

15.11.2023 r. / WPiD UMCS / fot. Ihor Kolisnichenko