Porozumienie z Legią Akademicką podpisane!

31.03.2016

UMCS, reprezentowany przez Rektora prof. Stanisława Michałowskiego, podpisał porozumienie o współpracy z Legią Akademicką, reprezentowaną przez Prezesa, Karola Wojtaszka. Wydział Politologii będzie koordynował współpracę między LA a Uniwersytetem. Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie zwiększania kompetencji studentów m.in. poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach proobronnych. LA zobowiązała się także powołać przy Uniwersytecie swój Odział Terenowy. Wydział Politologii jest jednostką, z którą LA wiąże swoje funkcjonowanie na naszym Uniwersytecie, co niewątpliwie wzmocni praktyczny wymiar kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, który realizujemy na naszym Wydziale. Studenci będą mieli doskonałą okazję do tego, aby pod okiem fachowców zgłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne z takich obszarów jak, m.in.: podstawy strzelectwa sportowego, systemy łączności czy udzielanie pomocy medycznej w warunkach bojowych”.
Fot: Bartosz Proll