Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań

21.09.2017

„Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka" - pod takim hasłem w dniach 14-15 września br. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się konferencja naukowa z udziałem ponad 160 uczestników. Reprezentowali najważniejsze ośrodki naukowe a także instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe, zaangażowane w problematykę migracyjną. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie naukowe w środowisku polskich badaczy migracji. Tego typu spotkania (obecne było szóste z kolei) mają na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych, lecz również integrację środowiska badaczy. Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Politologii UMCS oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję poprzedziło wyjazdowe posiedzenia Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
Produkcja TV UMCS