Poetyckie inspiracje

02.05.2020

Wystawa storyboardów (scenorysów) studentów II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku, PRODUKCJA MEDIALNA, specjalność multimedia, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.