Pamięci Abp Józefa Życińskiego

18.03.2016

Fot. Sylwia Skotnicka