Nagrody AKLAUD - przyznane!

10.04.2019

Red. Marek Skowronek – szef Akademickiego Radia Centrum oraz red. Mateusz Kasiak, doktorant Wydziału Politologii UMCS zostali laureatami nagrody AKLAUD, czyli Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2018. Uroczystość odbyła się 11 marca br. w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wręczeniu nagród towarzyszyła debata pt. „Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie” z udziałem przedstawicieli kapituły nagrody AKLAUD, lubelskich mediów i samorządu. Organizatorzy Gali AKLAUD byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Partnerem instytucjonalnym wydarzenia był Prezydent Miasta Lublin.
Produkcja: TV UMCS, Fot. Sylwia Skotnicka