Konferencja: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”.

05.12.2018

Jakie obrazy ostatnich trzech dekad życia w naszym kraju znalazły się w reporterskich przekazach? Co kiedyś zobaczą, czego posłuchają, o czym przeczytają ci, którzy będą próbowali zrozumieć nas i nasze czasy? Na te i inne pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas konferencji naukowej pod hasłem: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”. Organizatorami wydarzenia byli: Pracownia Badań nad Reportażem przy Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne. Konferencja odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2018 roku.
Fot. Sylwia Skotnicka