Konferencja naukowa: „Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Polityka, Psychologia, Sport, Muzyka”.

08.01.2018

1 grudnia br. na Wydziale Politologii odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Polityka, Psychologia, Sport, Muzyka”. Organizatorem spotkania było Politologiczne Koło Naukowe. Podczas konferencji przedstawiono najnowsze badania naukowe na temat wpływu różnorodnych czynników zewnętrznych i doświadczeń osobistych na najważniejsze decyzje i wybory w życiu jednostki. Komitet Naukowy Konferencji jednogłośnie przyznał nagrodę główną mgr Łucji Cyranek za referat pt.: „Wpływ środowiska wirtualnego na poprawę jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego".