Konferencja Naukowa: "Człowiek... A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka"

04.04.2018

15 marca 2018 roku na Wydziale Politologii odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Człowiek... A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka". Organizatorem wydarzenia było Politologiczne Koło Naukowe. Celem konferencji była wszechstronna refleksja nad naturą i istotą człowieczeństwa, ukazywaną w filozofii, religii, nauce i sztuce. Podczas konferencji dyskutowano w szczególności nad tym, jak człowiek jest postrzegany w naukach humanistycznych i społecznych. Komitet Naukowy Konferencji jednogłośnie przyznał nagrodę główną Panu Krzysztofowi Czekajowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego za referat pt. "(Anty)antropologie antypsychiatrii. Szasz, Laing, Hillman, Foucault". Fundatorem nagród było Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Fot: Joanna Wiśniewska, Monika Garbacz.