Jubileusz 80. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka - fotorelacja

20.09.2019

16 września 2019 roku Zakład Myśli Politycznej był organizatorem sympozjum naukowego „Myśl polityczna – Demokracja – Wolność” powiązanego z Jubileuszem 80. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, wieloletniego wykładowcy i Dziekana Wydziału Politologii UMCS oraz twórcy i kierownika Zakładu Myśli Politycznej. Uroczystość odbyła się w auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii. Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Radio Centrum oraz Radio Lublin. Wsparcie medialne zapewniła TV UMCS. Uroczystości towarzyszyły okolicznościowa wystawa oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Pani Małgorzaty Krzemińskiej-Sribniak i Martirosa Dawtian. Jubileusz uświetni także występ Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej im. Stanisława Leszczy.
Fot. Sylwia Skotnicka