IX Debata Politologiczna - fotorelacja

01.04.2019

W dniu 29 marca br. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się IX Debata Politologiczna, w której udział wzięli uczniowie szkół średnich z województwa lubelskiego: II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, II Liceum Ogólnokształcące/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Zwycięzcami tegorocznej Debaty zostali uczniowie z II LO z Lubartowa, natomiast nagrodę dla najlepszego mówcy zdobył Sebastian Bielecki z II LO z Puław. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Fot. Sylwia Skotnicka