III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - fotorelacja

22.11.2018

W dniach 21-22 listopada 2018 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna, której organizatorami byli Redakcja czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
Fot. Sylwia Skotnicka