II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej: determinanty i nowe paradygmaty

04.11.2015

W dniach 3-4 listopada br. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna, która została zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Uczestnicy konferencji podjęli interdyscyplinarną debatę w języku hiszpańskim nad obecnością i rolą religii w sferze publicznej oraz jej powiązaniom z polityką w perspektywie regionalnej Ameryki Łacińskiej.
Fot. Sylwia Skotnicka, Kornelia Plizga, Jakub Wołyniec