II Kongres Edukacji Medialnej

20.10.2016

W dniach 17-18 października 2016 roku w Lublinie odbył się II Kongres Edukacji Medialnej, pt: „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”. Celem Kongresu była integracja przedstawicieli różnych środowisk (twórczych, edukacyjnych, politycznych, naukowych) wokół zagadnienia edukacji medialnej, a zatem stworzenia wspólnej płaszczyzny dialogu na temat kierunku możliwych i pożądanych zmian w tym zakresie. Osobne miejsce poświęcono praktycznemu kształceniu tych kompetencji oraz wymianie poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych związanych z edukowaniem o mediach, przez media i dla mediów.
Fot. Sylwia Skotnicka