I Międzynarodowa Szkoła Komunikowania Lublin-Kijów

18.09.2023

12-14.09.2023 r. / fot. Ihor Kolisnichenko