Fotograficzne inspiracje

01.05.2020

Wystawa fotografii studentów I roku studiów drugiego stopnia na kierunku PRODUKCJA MEDIALNA na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.