Dyskusja o książce dr. Waldemara Buliry

12.10.2018

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej było organizatorem spotkania dotyczącego promocji książki dr. Waldemara Buliry pt.: „Teoria krytyczna szkoły budapesztańskiej” wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W dyskusji udział wzięli m. in. prof. Jan Hudzik, prof. Wojciech Ziętara, prof. Andrzej Gniazdowski i prof. Roman Kubicki. Spotkanie odbyło się 10 października br.
Fot. Sylwia Skotnicka