Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku

19.07.2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku. Wykład inaugurujący wygłosiła politolog dr Margarita Jiménez Badillo z Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero w Meksyku. W konferencji wzięli udział naukowcy, politolodzy i prawnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich, specjalizujący się w badaniach meksykańskich i publikujący na łamach „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, czasopisma naukowego, którego Redakcja zorganizowała konferencję. Podczas debaty dyskutowano na temat aktualnych uwarunkowań, zjawisk i czynników o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym, które wpływają na funkcjonowanie systemu politycznego Meksyku.
Fot. Magdalena Wątróbka, Jakub Wołyniec