Doktor honoris causa UMCS dla prof. Adama Daniela Rotfelda

24.10.2014

Uroczyste przyznanie tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Danielowi Rotfeldowi odbyło się 22 października br. na Zamku Lubelskim. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości ze świata nauki, kultury, polityki i mediów. Prof. Adam Daniel Rotfeld to wybitny badacz współczesnych stosunków międzynarodowych, znakomity dyplomata, Minister Spraw Zagranicznych w 2005 roku, Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od lat związany ze środowiskiem akademickim UMCS szczególnie z Wydziałem Politologii. Był recenzentem w procedurze przyznania przez UMCS tytułu doktora honoris causa Leopoldowi Ungerowi oraz Jerzemu Pomianowskiemu. Jest członkiem Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii. Fot. Sylwia Skotnicka