Dni Kultury Węgierskiej w Lublinie

16.04.2015

26 marca br. na Wydziale Politologii odbył się Dzień Kultury Węgierskiej w Lublinie. Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz Święta Narodowego Węgier upamiętniającego rewolucję 1848 roku przez Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS. Wydarzenie objął honorowym patronatem Ambasador Węgier w Warszawie Jego Ekscelencja Dr Iván Gyurcsik. Partnerami obchodów byli: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich UMCS, Fundacja Twój Ruch, Lubelskie Towarzystwo Polsko-Węgierskie oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.
Fot. Fundacja Twój Ruch