Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski

11.06.2015

9 czerwca br. na Wydziale Politologii odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski”. Organizatorami spotkania byli Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Oddział w Lublinie). Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, Wojciech Wilk - Wojewoda Lubelski, Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
Fot. Justyna Maguś i Sylwia Skotnicka