Andrzej Stanisław Kowalczyk laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia

30.10.2015

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego po raz 15. została wręczona Nagroda im. Jerzego Giedroycia. Kapituła Nagrody, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana, uhonorowała Andrzeja Stanisława Kowalczyka za książkę pt. „Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim”, t. 1-2, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2014.
Fot. Sylwia Skotnicka