70. rocznica wydania pierwszego numeru „Kultury”

22.09.2017

W dniach 14 i 15 września 2017 roku w Lublinie odbyły się obchody 70. lecia wydania pierwszego numeru „Kultury” paryskiej. W tych dniach do Lublina przybyli przyjaciele i znawcy spuścizny Jerzego Giedroycia. Podczas obchodów 70. lecia zostały wręczone dyplomy Laureatom 5. Edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Organizatorami Jubileuszu byli: Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Instytut Książki, Wydział Politologii UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Fot. Justyna Maguś